Preduzeće smo sa više od 25 godina iskustava u proizvodnji i prodaji mehanizacije i opreme za šumarstvo. Naša osnovna orijentacija je biti prilagodljivo, efikasno i ekološko preduzeće sa kvalitetnim I inovativnim proizvodima. Rast preduzeća, razvoj i zadovoljstvo brojnih kupaca su dokaz, da smo na pravom putu.

 
 
 

Kako to uspevamo?

  • Sa kontinuiranim praćenjem tržišta i osećajem za kupce,
  • inovativnim razvojem,
  • stručnim i odgovornim saradnicima,
  • fleksibilnošću,
  • sa najsevremenijom opremom i ekološkom tehnologijom.

Stečeni sertifikati, koji su u skladu sa evrposkim i nacionalnim propisima, dokazuju sledeće karakteristike proizvoda:

  • upotrebljivost, 
  • kvalitet, 
  • maksimalna bezbednost, 
  • ekološki proizvodi.