Trajnost in skrb za okolje

Trajnost in skrb za okolje

V letu 2020 smo oblikovali novo trajnostno poslovno strategijo do leta 2023 ter določili cilje in kazalnike za obdobje, ki ga bodo zaznamovali predvsem hiter tehnološki razvoj, globalne klimatske spremembe in drugi razvojni trendi.

Prednostno želimo obvladovati vrednostno ponudbo, ki bo zagotavljala varnost uporabnikov naših strojev pri delu na prostem in hkrati širše pozitivno vplivala na varovanje okolja, družbe in posredno ekonomije.

Izjava o razvojni viziji

Varnost je prva. Delamo, kot je prav: za kupce, za okolje, za družbo, za človeka in za ekonomijo. »Safety first. Do it right for all.«


Trajnostni cilji

1

Ostati vodilno podjetje, ki zagotavlja vsem zainteresiranim varnost pri uporabi naših strojev in priključkov pri delu na prostem.

2

Neprestano investirati v razvoj novih inovativnih izdelkov/storitev, inovativnih procesov in inovativnih poslovnih modelov.

3

Zagotoviti ustrezno usposabljanje uporabnikov naših strojev, da s stroji ravnajo okolju primerno in tako poskrbijo za varnost okolja.

4

Učinkovito in pregledno gospodariti s premoženjem podjetja.

5

Obvladovati porabo energentov, materialov in odpadkov s pomočjo informacijskega sistema.

6

Notranje procese obvladovati s sistemom vodenja kakovosti, nadzor poslovanja dobaviteljev in kooperantov pa izvajati na osnovi ocene izvajanja trajnostnih vidikov poslovanja.

Trajnost izdelkov

Naši stroji izpolnjujejo najvišje varnostne standarde, ob tem pa z oblikovnimi rešitvami poskrbimo, da je delo z njimi prijazno in enostavno.
Trajnost izdelkov

Dosegli smo visok nivo zadovoljstva kupcev in distributerjev, ki jim zagotavljamo okolju prijazne in inovativne rešitve strojev, ki ne ogrožajo vodnih virov, kjer uporabniki delajo. Vzpostavljen imamo sistem vodenja kakovosti z integriranimi trajnostnimi vidiki, s katerim zagotavljamo kakovost materialov. Zadovoljstvo uporabnikov in varno delo z našimi stroji sta osnova pri načrtovanju vsakega stroja.

Zadovoljstvo uporabnikov in varno delo z našimi stroji sta osnova pri načrtovanju vsakega stroja.
Zagotavljanje varnega dela uporabnikov naših strojev

Zagotavljanje varnega dela uporabnikov naših strojev

Sodoben servis, jasna navodila ter dvostranski dialog zagotavljajo kakovostne in kupcu zadovoljive poprodajne aktivnosti.

Prizadevamo si, da se uporabniki seznanijo z navodili za uporabo na njim čim bolj prijazen in razumljiv način, saj je to pomemben dejavnik pri zmanjševanju tveganja pri delu in poškodb na strojih. Le tako lahko tudi zagotovimo dolgo življenjsko dobo strojev, minimalne stroške vzdrževanja in zadovoljstvo uporabnikov.

Dodatno k varni, učinkoviti in trajnostni rabi naših strojev prispevamo z učinkovitim sistemom za varno delo in vzdrževanje strojev/priključkov. Delujemo po sistemu mreže pooblaščenih uvoznikov in prodajalcev, ki jih redno usposabljamo za učinkovit prenos uporabniškega znanja in servisne podpore. Glede na potrebe trga aktivno gradimo mrežo izvajalcev servisnih storitev skladno s potrebami kupcev.

V naših strojih je vgrajeno BIO razgradljivo olje in maziva, stroje je mogoče reciklirati v 99 %, prav tako zagotavljamo obnovo elementov stroja in ponovno rabo po življenjski dobi.

Ohranjanje okolja za naše zanamce

Obvladujemo porabo energentov, materialov in odpadkov. Trudimo se povišati materiale in surovine pridobljene iz snovnih tokov (krožno gospodarstvo).
Ohranjanje okolja za naše zanamce
Ohranjanje okolja za naše zanamce

Zaposlene vzpodbujamo in izobražujemo pri uporabi naravnih in obnovljivih materialov na delu in v vsakdanjem življenju.

Ohranjanje zdravega in čistega okolja za naše zanamce je temelj, na katerem gradimo ne samo razvoj, temveč tudi kulturo podjetja. Znotraj podjetja si prizadevamo uporabljati trajnostno embalažo in pripomočke, s posodabljanjem proizvodnje zmanjšujemo emisije CO2, za čiščenje uporabljamo samo BIO razgradljiva in okolju prijazna čistila.

Okolju prijazni stroji

99 % razgradljivih materialov
99 % razgradljivih materialov
BIO razgradljivo olje
BIO razgradljivo olje
Maksimalna izraba porabljene energije
Maksimalna izraba porabljene energije
Skrb za zaposlene

Skrb za zaposlene

V podjetju se gradi kultura, ki spodbuja učinkovitost, produktivnost in inovativnost. Timsko delo in predanost tesno povezanih sodelavcev sta glavni smernici, ki vodita k uspehu podjetja. Razvojno usmerjeni, visoko motivirani in zavzeti zaposleni s svojim delovanjem pomembno doprinesejo k dobremu imenu podjetja, ugledu blagovne znamke in kakovosti izdelkov.

Kakovost dela povečujemo z vključitvijo zaposlenih v različne projekte, ki povečujejo boljše počutje na delovnem mestu. Sodelavce izobražujemo in usposabljamo, da so stalno konkurenčni na svojih področjih. Dodatno motivacijo predstavlja tudi učinkovit sistem stimulativnega vrednotenja dela ter nagrajevanja inovativnosti. 

Zaposlene spodbujamo k aktivnem preživljanju prostega časa v naravi, hkrati podpiramo tudi različne športne dejavnosti, kot so udeležbe na kolesarskih in tekaških maratonih, smučanju ali planinarjenju. Vsako leto se postavimo v vlogo organizatorja družabnega srečanja s športnimi igrami v naravi, kjer se ob aktivnostih sprostimo, povežemo in vplivamo na dobro počutje zaposlenih ter posledično na visoko raven motiviranosti, lojalnosti in kulture timskega dela.

Varnost in zdravje sodelavcev na delovnem mestu

Zadovoljni in motivirani sodelavci so osnovni pogoj za izdelavo kakovostnih strojev.

Varnost in zdravje sodelavcev na delovnem mestu

Zaposlenim zagotavljamo delo v varnem in zdravem okolju. Spodbujamo jih k izobraževanju, saj si želimo, da svoje znanje redno nadgrajujejo in bogatijo. Organiziramo športne aktivnosti, prav tako pa se trudimo podpirati društva in zasebne športne aktivnosti v katerih so aktivni.

Z vključitvijo vseh zaposlenih vsaj v en projekt, ki prispeva k boljšemu počutju na delovnem mestu, ter še posebna skrb za ohranitev zdravja, ki smo jo zaposlenim namenili  v obdobju COVID-19,  nam omogoča, da ohranjamo in gradimo odlično ekipo zaposlenih na vseh potrebnih področjih.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Razvojna vizija podjetja je nadaljevati in izpopolnjevati razvoj s temeljnim ciljem proizvajati stroje, ki bodo varni in ergonomsko oblikovani, ter tako minimizirati možnosti za število nesreč pri delu s stroji in priključki na prostem. 

Številni zaposleni so vključeni v prostovoljna gasilska društva, v katerih pridejo do izraza vrednote kot so timsko delo, medsebojna pomoč in humanitarnost, ki jih podpiramo tudi v našem podjetju.

Tesna vpetost v lokalno okolje

Zaposleni prihajajo iz lokalnega okolja. V želji, da bi bili v družbi prepoznani kot zaželen zaposlovalec, postavljamo varnost in zadovoljstvo pri delu na prvo mesto.

Tesna vpetost v lokalno okolje

Podjetje ima sklenjenih več partnerstev z lokalnimi in ostalimi partnerji, ki podpirajo trajnost in aktivno sodelujejo v krožnem gospodarstvu. Težimo k temu, da čim več naših najpomembnejših kooperantov predstavljajo domača, lokalna podjetja.

Že vse od leta 2014 skupaj z Društvom lastnikov gozdov spodnje Savinjske doline in Zavoda za gozdove, OE Celje, organiziramo sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Skozi družaben dogodek, kjer gozdarji prikažejo svoje spretnosti učinkovitega in obenem trajnostnega ravnanja postavljamo pozitivne vzore strokovnega ter varnega dela lastnikov gozdov. Tekmovanje poleg sodelujočih in obiskovalcev združuje predvsem lokalna podjetja, s katerimi skupaj gradimo gozdarsko prihodnost.

Humanitarne aktivnosti, sponzorstva in donacije

Humanitarne aktivnosti, sponzorstva in donacije

Z donacijami in sponzorskimi sredstvi podpiramo predvsem lokalna gasilska, kulturna, humanitarna, pevska, športna in ostala društva, še posebno, če so v njih dejavni naši sodelavci in naši poslovni partnerji. Zavzemamo se tudi za razvoj kulture in kulturnega dogajanja, zato podpiramo projekte kulturnikov z različnih področij. 

Že vrsto let smo ponosni sponzor deskarja na snegu, Tima Mastnaka, podprvaka OI 2022, in drugih uspešnih športnikov iz lokalnega okolja.

 

Naša prodajna mesta