Konec septembra uspešno zaključen projekt postavitve sončne elektrarne

Projekt je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, Ministrstva za infrastrukturo

Konec septembra uspešno zaključen projekt postavitve sončne elektrarne

Projekt nakup in postavitev sončne elektrarne na strehi objekta, kjer delujeta podjetji Uniforest in Pan tim d.o.o. (Prodajalna Uniforest), je bil s koncem septembra uspešno zaključen. Obe partnerski podjetji sledita trajnostni strategiji, zastavljeni leta 2020, v kateri je en bistvenih ciljev tudi obvaldovanje energijskih virov in smotrna poraba energentov.

Projekt nakupa in postavitve sončne elektrarne na strehi objekta na naslovu Latkova vas 81d, 3312 Prebold, ki ga je izvedlo podjetje Pan Tim d.o.o., je bil sofinanciran s strani Kohezijskega sklada EU, Ministrstva za infrastrukturo in je pomemben korak v trajnostno prihodnost in dolgoročen poslovni uspeh.


Nazaj na seznam
 

Naša prodajna mesta