Kako vzdržujem vitle z verigo in verižniki?

Verigo je potrebno mazati na 200 obratovalnih ur. Mažemo s sprejem za mazanje verig, ki se ne topi pri visoki temperaturi saj lahko pride maščoba na torne obloge sklopke.  

Najprej odstranimo zaščito kardanske gredi, ki jo po končanem mazanju ponovno namestimo. Pred mazanjem verigo očistimo. Mazati ne smemo v predelu, kjer bi lahko prišla pri nanašanju maščoba na sklopko.  

Če bi zaradi nepravilnega in prekomernega mazanja prišla mast na torne obloge sklopke, bi to povzročilo drastično zmanjšanje vlečne sile in s tem potrebo po zamenjavi lamel sklopke. 

Vitlo nima zadostne vlečne sile (ne vleče).

Preverite količino olja ali puščanje olja v hidravličnem sistemu. Če je prisotno puščanje olja v sistemu je možno, da je torna obloga mastna in jo je potrebno zamenjati. Torna obloga je lahko mastna tudi zaradi nepravilnega mazanje verige. 

Če je torna obloga suha jo je potrebno obrusiti in očistiti vse drsne površine, ker se je lahko nabrala rja na drsnih ploskvi jekla. 

Drsenje sklopke povzroča tudi prenizek sistemski tlak. Vzrokov za nizek tlak je lahko več; slaba črpalka, zajem zraka v sesalnem delu sistema, razbremenilni ventil,… Priporočamo, da pokliče servisno službo (03 777 14 29). 

Več o napakah na posameznem tipu stroja lahko najdete v navodilih za uporabo.

Zavora ne drži ali popušča.

Če zavora popušča, mora upravljalec ponastaviti zavoro. S korekcijo dolžine zavornega pasu višamo zavorno silo vendar samo do meje, da je še mogoča normalna vleka žične vrvi iz bobna. 

Voda ali prah bistveno ne škodujeta zavorni sili, večja težava nastane, ko je vitla v blatu. Blato je mastno zato bo zavorna obloga drsela po bobnu namesto, da bi boben zadržala na mestu. Ko se blato osuši, bo zavora znova ˝prijela˝. Blato lahko iz notranjosti vitle sperete z rahlim curkom čiste vode skozi odprtino za menjavo žične vrvi in na spodnjem delu vitle, kjer je kanal za odvod nečistoč. 

Lahko je zavorni pas masten, deformiran ali pa je kakšna druga mehanska napaka na zavornem sistemu ali hidravliki. 

Več o napakah na posameznem tipu stroja lahko najdete v navodilih za uporabo.

Žične vrvi ni mogoče izvleči iz bobna, odvijalna naprava ne deluje oz. deluje slabo

Sistem odvijanja deluje pravilno, če je mogoče na roke izvleči žično vrv iz bobna kadar je zavora odprta. V nasprotnem primeru je možno, da je žična vrv križno navita v bobnu, poškodovana (vozli), ali je pritisk zgornjih valjčkov, ki pritiskajo žično vrv ob vrteč spodnji valjček, prevelik. Lahko je tudi preveč privita predzavora ali zavora. 

Več o napakah na posameznem tipu stroja lahko najdete v navodilih za uporabo. 

Zakaj se uporablja na gozdarski vitli vijak, ki ga lahko vrtiš z roko in ima varovalno matico?

To je predzavora, ki preprečuje nenamerno odvijanje bona. Če se boben zavrti še naprej, ko ne odvijamo več, se žična vrv v bobnu razrahlja ali tudi zaplete v ohišje in hidravliko. Zaradi teže bremena se žična vrv zarine med ovoje in se poškoduje. Zato lahko pri vleki nastanejo poškodbe žične vrvi stiska ali preloma.  

Predzavoro nastavlja uporabnik sam po trenutnih potrebah. Pravilno je nastavljena tako, da je še vedno mogoče žično vrv normalno povleči iz bobna brez velikega napora ter se ustavi, ko prenehamo z odvijanjem. Ko vlečemo težje breme je potrebno predzavoro malo priviti. 

Več o napakah na posameznem tipu stroja lahko najdete v navodilih za uporabo! 

Vitlo je neaktivno!

Preverite napajanje na traktorski vtičnici. Minimalna napetost pri obremenitvi je 10V (neobremenjen 12,2V ali več) in polariteto. Če niste prepričani o delovanju vtičnice vklopite vtikač na drug traktor. 

V elektronskem krmiljenju sveti pri pravilnem priklopu zelena led-dioda. Če ne sveti preveri varovalko ali jo zamenjaj z rezervno, ki je priložena v elektroniki. 

Preverite kable končnega stikala in konektorjev na ventilih. 

Če ni tlaka oz. je nizek preverite verigo, ki žene črpalko, količino olja, ali delovanje črpalke. 

Več o napakah na posameznem tipu stroja lahko najdete v navodilih za uporabo. 

Kako preverimo količino olja v hidravličnem sistemu?

Količino olja se kontrolira pri vseh gozdarskih vitlih enako na merilni palici, ki je vgrajena na čepu rezervoarja ali kontrolnem okencu. Vedno se kontrolira olje, ko je tlak 0 barov. To storimo tako, da izklopimo vrtenje kardanske gredi in pritiskamo funkcije na kabelski konzoli ali daljinskem upravljalniku. Pri tem z vsakim pritiskom tlak pada. 

Več o napakah na posameznem tipu stroja lahko najdete v navodilih za uporabo. 

 

Naša prodajna mesta