Naprava nasadov hmelja in obnova hmeljskih žičnic iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Naprava nasadov hmelja in obnova hmeljskih žičnic iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

NAZIV AKTIVNOSTI

Naprava nasadov hmelja in obnova hmeljskih žičnic iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

POVZETEK 

Podjetje UNIFOREST d.o.o. je na javnem razpisu kandidiralo v napravo nasadov hmelja in obnovo hmeljskih žičnic. Zaradi hude viroidne zakrnelosti hmelja, ki hmeljni nasad v petih letih popolnoma uniči, smo morali uničiti 25.892 sadik hmelja. Ostalo nam je še samo 3,8 ha rodnih hmeljišč, tako je na kmetijskem delu naenkrat nastal velik izpad dohodka.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Uniforest d.o.o. je v svetu priznano kot inovativno in visokokakovostno podjetje, ki proizvaja in trži gozdarsko mehanizacijo. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992, s proizvodnjo gozdarskih vitlov pa smo pričeli v letu 1994. Sprva je imelo podjetje sedež v Dobriši vasi 14a, v Petrovčah, vendar je zaradi širitve proizvodno-prodajnega programa v letu 2009 svojo proizvodnjo preselilo v Latkovo vas 81d, v Prebold. Izvoz predstavlja 70 % prodaje, kar 30 % prodaje pa se nanaša na domač, slovenski trg. Največji izvozni trgi podjetja so Nemčija, Avstrija, Francija, Švica, Italija, Velika Britanija, ZDA in Čile. Podjetje ima tudi kmetijski del in sicer 0,14 ha hmeljišč v premeni in 14,03 ha rodnih hmeljišč (vir zbirna vloga 2023). Zaradi hude viroidne zakrnelosti hmelja, ki hmeljni nasad v petih letih popolnoma uniči, smo morali uničiti 25.892 sadik hmelja in tako je na kmetijskem delu naenkrat nastal velik izpad dohodka. Sklenjene imamo tudi večletne pogodbe za prodajo hmelja. Zato smo se odločili, da ponovno nasadimo hmelj in obnovimo hmeljske žičnice in jih s tem statično ojačamo. Na površini 9,43 ha hmeljišč smo posadili skupaj 31.724 sadik hmelja, sorti AURORA in CELEIA z A certifikatom, ki spadata tudi med odporne sorte hmelja. Sofinanciranih iz razpisa je bilo 25.892 sadik hmelja.

CILJI

  1. posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
  2. ohranitev delovnih mest.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  1. povečanje tržne proizvodnje;
  2. izboljšanje ekonomske uspešnosti.

Projekt sofinancirata:


Nazaj na seznam
 

Naša prodajna mesta